A jurotissu.hu használatának feltételei

Ön azzal, hogy használatba veszi a honlapot, elfogadja a Használati feltételeket. A JUROTISSU Kft-nek jogában áll bármikor megváltoztatni ezen feltételeket, és azzal, hogy Ön továbbra is használja a honlapot, elfogadja a változtatásokat is. A változtatásokat a JUROTISSU Kft. köteles a honlapon közzétenni.

A honlaphoz való hozzáférést és a honlap használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jogi feltételek szabályozzák. Amennyiben a jogi feltételekkel vagy a jelen Használati feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne látogassa honlapunkat!

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a JUROTISSU Kft. (a Cégbíróságon Cg.01-09-879465 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 1097 Budapest, Határ út 50/A.).

A honlap és bármely kapcsolódó aloldala tartalmának szerzői joga a JUROTISSU Kft-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

A szolgáltató honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak a JUROTISSU Kft. előzetes írásbeli engedélyével sokszorosítható, másolható, közölhető újra, terjeszthető vagy tárolható.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Noha a honlapunkon alkalmazunk vírusellenes szoftvereket, és mindent megteszünk annak az érdekében, hogy védjük a tartalmát, nem áll módunkban garantálni, hogy a letöltött anyagok vírusmentesek, és azt tanácsoljuk, hogy Ön is alkalmazzon vírusellenes eljárásokat.

A jelen Használati feltételek elkészítésénél az üzemeltető a vonatkozó magyar jogszabályok szerint járt el, és az itt nem szabályozott kérdések tekintetében is a magyar jogszabályok az irányadók.

A jelen Használati feltételek alkalmazásából eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Fontosnak tartjuk az Ön véleményét! Amennyiben a Használati feltételekkel kapcsolatban bármely kérdése, észrevétele van, kérjük, elérhetőségeinken keressen meg minket!